harlem globetrotters

Harlem Globetrotters
The Harlem Globetrotters will stop in Texarkana on Tuesday, Jan. 27 as they pass through on their 2015 World Tour.